Vanuit zijn opleiding ligt de nadruk op de bedrijfskundige zijde van het ICT-vakgebied, waarin onderwerpen behandeld worden als business intelligence, ITIL, business process management/re-engineering, supply chain management, information security, et cetera. Daarnaast heeft hij een verdiepende minor gevolgd op het gebied van Information Management & Security en gaat hij in het laatste half jaar van 2013 een minor Enterprise Resource Planning & Business Intelligence volgen om hier verdere kennis van te vergaren. Hij wil zijn afstudeerstage gaan voltooien bij een bedrijf dat een professionele werkomgeving biedt en goed aansluit op zijn kwaliteiten, zijn vakgebied en zijn wensen. Op termijn wil hij wellicht graag een master gaan volgen op het gebied van international management, omdat het zijn droom is om zijn carrière buiten Nederland te laten ontplooien.

Enkele voorbeelden van onderwerpen en projecten die Tommy tijdens zijn opleiding heeft geleerd, zijn:

 • ITIL/BISL/ASL
 • Management & Security (Professioneel beheer)
 • Informatiebeveiling
 • Supply chain management
 • Business Process Management and Redesign
 • Enterprise Content Management
 • IT Auditing
 • IT Architecture & Alignment
 • Business Intelligence (Data Warehousing)
 • Datamining
 • Dashboarding and Information Graphics
 • SAP Data Analytics
 • Database- / Systeemontwikkeling
 • Big Data Analytics
 • Bedrijfskunde / Bedrijfseconomie
 • Administratieve organisatie

wat kan ik

Tommy de Jong is een vierdejaars student ICT & Business aan de Fontys Hogeschool ICT te Eindhoven. Hij is afkomstig uit Asten, maar woonachtig in Eindhoven. Hij is een ambitieuze jongen met een passie sinds zijn jeugd voor alles wat met computers en techniek te maken heeft. Hierdoor is zijn vaardigheid en niveau van omgang met computers goed te noemen, en heeft hij uit persoonlijke ervaringen veel kennis van diverse onderwerpen binnen de ICT. Via zijn studie bij Fontys is hij geïnteresseerd geraakt in de manier waarop IT gebruikt kan worden om de maatschappij te verbeteren, en in het onderzoeken van manieren om de brug te leggen tussen IT en andere bedrijfsprocessen.

Enkele voorbeelden van competenties die Tommy vergaard heeft tijdens zijn opleiding zijn projectmatig werken, samenwerken met verschillende (zowel technisch- als bedrijfskundig gerichte) mensen, het leren vertalen van wensen naar IT-requirements, et cetera. Verder is hij actief binnen de studievereniging van de opleiding, waarin hij ervaring op heeft gedaan met zowel organisatorische, leidinggevende als bestuurlijke activiteiten.

Download CV

wie ben ik

contact